Feb 2, 2013

Igraszki posters


Drafts & poster projects by Anita Wasik <klik > for "Poobiednie Igraszki" play.
Część projektów wstępnych do Poobiednich Igraszek Anity Wasik.

No comments:

Post a Comment