May 15, 2015

Grand Press Photo!Pierwsze miejsce Grand Press Photo w kategorii Sport. Jestem naprawdę szczerze zaskoczony i bardzo dziękuję za takie wyróżnienie. Chciałem bardzo podziękować przede wszystkim mojej żonie Yasemin, którą jest dla mnie największą inspiracją i wsparciem, dziękuje malutka. Duże podziękowanie dla KSW - Konfrontacja Sztuk Walki za długą współpracę i możliwość robienia ciekawych zdjęć. 

First prize in Grand Press Photo, Sport category. I'm really shocked and thankful for such a great prize. First of all I'd like to thank my wife Yasemin who is my biggest inspiration and support, thanks malutka. Big Thanks! to KSW federation for this long cooperation and a chance to make many, many great pics.

No comments:

Post a Comment